- Công ty TNHH Giải Trí Trực Tuyến Truyền Thông Việt đang tìm kiếm đại lý phân phối các dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) cho nhà mạng Vinaphone, Mobifone, chiết khấu cao.

- Đại lý hợp tác có ký kết hợp đồng kinh tế với công ty TNHH Giải Trí Trực Tuyến Truyền Thông Việt

- Đại lý sẽ được cấp short code để phân phối dịch vụ qua sms hoặc kết nối thông qua API

- Đại lý được cấp tài khoản để xem sản lượng giao dịch

Cá nhân hoặc công ty có nhu cầu hợp tác để phân phối dịch vụ vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0933.222.383 hoặc email info@dangkydichvu.vn để biết thêm về qui chế hợp tác và tỉ lệ chiết khấu.