Chỉ chấp nhận số điện thoại của Mobifone
  • Lưu ý: Thuê bao đang sử dụng dịch vụ nếu muốn đăng ký lại trên website thì phải hủy dịch vụ và chờ 30 ngày, sau đó đăng ký lại mới có điểm cộng