Vinaphone khuyến mãi vàng ngày 31/05/2017

31/05/2017

Vinaphone khuyến mãi vàng ngày 31/05/2017

VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại NẠP THẺ NGÀY VÀNG trong ngày 31/05/2017 cho các thuê bao trả trước đang hoạt động, bao gồm cả thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mại. (Không bao gồm TB ezCom)