Khuyến mại cục bộ ngày 25/9/2015

25/09/2015

Khuyến mại cục bộ ngày 25/9/2015

Khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp đối với các thuê bao có số dư tài khoản chính vào thời điểm nạp thẻ dưới 5.000 đồng và đáp ứng các điều kiện của chương trình, duy nhất trong ngày 25/9