Vinaphone khuyến mại nạp thẻ ngày vàng 07/07/2016

05/07/2016
Thời gian khuyến mại: Từ 00h00 đến 24h00 ngày 07/07/2016, dành cho thuê bao trả trước là khách hàng thông thường nạp thẻ (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM).
Vinaphone khuyến mại nạp thẻ ngày vàng 07/07/2016

Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

Nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mại được:

– Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM (gọi và nhắn tin nội, ngoại mạng), 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM2 (gọi và nhắn tin nội mạng VNP và cố định VNPT).

– Tặng 100% ngày sử dụng của thẻ cho thuê bao VinaCard, Vina365:

Stt Mệnh giá thẻ nạp Thời hạn sử dụng

KM tặng

ngày sử dụng nạp thẻ

Tổng cộng

ngày sử dụng nạp thẻ

(1)

(2) (3) (4)

(5)= (3)+(4)

1

Từ 5.000đ đến < 10.000đ 02 02 04

2

Từ 10.000đ đến < 20.000đ 05 05 10
3 Từ 20.000đ đến < 30.000đ 10 10

20

4

Từ 30.000 đ đến < 50.000đ 20 20 40
5 Từ 50.000 đ đến < 100.000đ 30 30

60

6

Từ 100.000đ đến < 200.000đ 45 45 90
7 Từ 200.000đ đến < 300.000đ 70 70

140

8

Từ 300.000đ đến < 500.000đ 115 115

230

9 Từ 500.000đ trở lên 215 215

430

Lưu ý: Đối với các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong  ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:

  • Nạp đủ số lượng thẻ được KM của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng KM của ngày Vàng.
  • Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.
  • Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng !
Tags:

Liên quan