Samsung Kidstime - Apps Giáo Dục Tốt cho Bé 3-7 tuổi

14/04/2015

Samsung Kidstime - Apps Giáo Dục Tốt cho Bé 3-7 tuổi

80 trò chơi và nhiều đầu sách, truyện phù hợp cho trẻ nhỏ có trong Samsung Kidstime. Phụ huynh cũng có thể theo dõi các chương trình mà con đã chơi nhờ hệ thống quản lý của ứng dụng.