Đăng ký dịch vụ 3G Vinaphone thông qua đầu số dịch vụ

30/06/2016

Đăng ký dịch vụ 3G Vinaphone thông qua đầu số dịch vụ

Nhằm đa dạng hóa kênh đăng ký các dịch vụ cho thuê bao Vinaphone, phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi xin thông báo chính thức mở lại kênh đăng ký qua đầu số dịch vụ 8069.