Chia sẻ hình ảnh, video clips trên mạng vinaphone với Vishare

27/03/2015

Chia sẻ hình ảnh, video clips trên mạng vinaphone với Vishare

Là một chuyên trang chia sẻ cho phép người dùng có thể lưu trữ, chia sẻ ngay những hình ảnh/ video clip của mình và của các thành viên cộng đồng Vishare của Vinaphone, tại địa chỉ: http://Vishare.vinaphone.com.vn hoặc http://Vishare.vn