Đăng ký 3G Vinaphone gói EZCOM cho USB 3G Vina

15/04/2015
Đăng Ký 3G Vinaphone gói cước ezCom dành cho Máy tính, USB 3G, Máy Tính Bảng và các thiết bị có khe cắm sim
Đăng ký 3G Vinaphone gói EZCOM cho USB 3G Vina

GÓI CƯỚC Ez50 3G Vinaphone:

Cú pháp đăng ký:

DK2 EZ50 GỬI 8069

Lưu ý: sau khi nhắn tin, hệ thống sẽ gửi tin nhắn mời xác nhận từ 1543, bạn vui lòng soạn tin

  •  Y<khoảng trắng>[maxacthuc] gửi 1543 (miễn phí)

Hoặc bấm vào nút đăng ký sau:

Đăng ký

Thông tin gói cước:

Tên gói Thời hạn sử dụng Giá cước Dung lượng miễn phí Cước ngoài gói
EZ50 30 ngày 50.000đ 500MB 200đ/MB

GÓI CƯỚC Ez120 3G VINAPHONE:

Cú pháp đăng ký:

DK2 EZ120 GỬI 8069

Lưu ý: sau khi nhắn tin, hệ thống sẽ gửi tin nhắn mời xác nhận từ 1543, bạn vui lòng soạn tin

  •  Y<khoảng trắng>[maxacthuc] gửi 1543 (miễn phí)

Hoặc bấm vào nút đăng ký sau:

Đăng ký

Thông tin gói cước:

Tên gói Thời hạn sử dụng Giá cước Dung lượng miễn phí Cước ngoài gói
EZ120 30 ngày 120.000đ 1.5GB 200đ/MB

GÓI CƯỚC EzMAX 3G VINAPHONE:

Cú pháp đăng ký:

DK2 EZMAX GỬI 8069

Lưu ý: sau khi nhắn tin, hệ thống sẽ gửi tin nhắn mời xác nhận từ 1543, bạn vui lòng soạn tin

  •  Y<khoảng trắng>[maxacthuc] gửi 1543 (miễn phí)

Hoặc bấm vào nút đăng ký sau:

Đăng ký

Thông tin gói cước:

Tên gói Thời hạn sử dụng Giá cước Dung lượng miễn phí Cước ngoài gói
EZMAX 30 ngày 70.000đ 600MB 0đ/MB

Ghi chú: Dung lượng miễn phí là 600MB. Cước vượt gói là 0đ/MB ở tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s.

GÓI CƯỚC EzMAX100 3G VINAPHONE:

Cú pháp đăng ký:

DK2 EZMAX100 GỬI 8069

Lưu ý: sau khi nhắn tin, hệ thống sẽ gửi tin nhắn mời xác nhận từ 1543, bạn vui lòng soạn tin

  •  Y<khoảng trắng>[maxacthuc] gửi 1543 (miễn phí)

Hoặc bấm vào nút đăng ký sau:

Đăng ký

Thông tin gói cước:

Tên gói Thời hạn sử dụng Giá cước Dung lượng miễn phí Cước ngoài gói
EZMAX100 30 ngày 100.000đ 1.2GB 0đ/MB

Ghi chú: Dung lượng miễn phí là 1,2GB. Cước vượt gói là 0đ/MB ở tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s.

GÓI CƯỚC EZMAX100 3G VINAPHONE:

Cú pháp đăng ký:

DK2 EzMAX200 GỬI 8069

Lưu ý: sau khi nhắn tin, hệ thống sẽ gửi tin nhắn mời xác nhận từ 1543, bạn vui lòng soạn tin

  •  Y<khoảng trắng>[maxacthuc] gửi 1543 (miễn phí)

Hoặc bấm vào nút đăng ký sau:

Đăng ký

Thông tin gói cước:

Tên gói Thời hạn sử dụng Giá cước Dung lượng miễn phí Cước ngoài gói
EZMAX200 30 ngày 200.000đ 3GB 0đ/MB

Ghi chú: Dung lượng miễn phí là 3GB. Cước vượt gói là 0đ/MB ở tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s.