Đăng ký OKKO Store - Cổng ứng dụng tiện ích của Vinaphone

07/04/2015

Đăng ký OKKO Store - Cổng ứng dụng tiện ích của Vinaphone

OKKO Store Vinaphone là cổng ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào việc cung cấp những ứng dụng mang tính thiết thực cao, dựa vào sự am hiểu nhu cầu của khách hàng người Việt.